Tootjatehase garantii materjalile, ühendusõmblustele ja harpuunile kehtib 10 aastat. Materjalid vastavad tuleohutusnormidele ja tuleohutussertifikaatidele ning CE sertifikaatidele.Kõik nõuded on täidetud vastavalt Euroopa pinglae standarditele EN 14-716. Garantii laesüsteemi paigaldamisele kehtib 24 kuud. Paigaldusgarantii sisaldab kinnitusmaterjalide kvaliteeti ja paigaldamist seintele. Paigaldusgarantii ei kehti nimetatud perioodi jooksul hoone seinte või teiste konstruktsiooniosade liikuvuse korral, samuti paneelivahedest või -pragudest sissetungiva õhuvoolu liikumise korral, mille tagajärjel pinglagi nihkub.