Võimalus ellu viia pea igasuguseid kujundusideid. Võimalik luua ühetasandilist lage, kui ka keerukat mitmetasandilist lage.

Mitmetasandilisel pinglael on võrreldes tasase pinglaega mitmeid lisavõimalusi: selle abil on võimalik varjata konarusi, mida teised remonditehnoloogiad varjata ei suuda, peita defekte ja lae alla viidud  kommunikatsioone (nt. elektrijuhtmeid, keskkütte-,  ventilatsiooni- ja signalisatsioonisüsteeme).

Mitmetasandilised laed pakuvad ruumi valgustuse kujundamiseks rohkelt võimalusi, sest valgusteid saab paigaldada erinevatele tasanditele (kõrgustele).